Đăng ký tuyển sinh online

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Hệ đào tạo:
Nghề đăng ký:
Họ đệm:
Tên:
Ngày sinh:
Phái:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Đã tốt nghiệp:
Trường tốt nghiệp:
Tỉnh/ thành phố:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn