TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

1. Tầm nhìn:

 

    Phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật đô thị và Xây dựng thân thiện với môi trường.

 

2. Sứ mạng:

 

    Đào tạo nhân lực nhiều trình độ cùng các dịch vụ đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên nền tảng đội ngũ nhà giáo chuẩn mực và sáng tạo; chương trình đào tạo linh hoạt và cập nhật; cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại; hợp tác quốc tế đa dạng và bền vững; môi trường học tập an toàn và thân thiện.

 

 

 

 

Ngày đăng: 22/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang