Tin tức - Sự kiện
Bồi dưỡng nghề đường ống nước (28/03/2017)
Bồi dưỡng nghề đường ống nước do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn (21/03/2017)
Bồi dưỡng nghề hàn cho Công ty Newtatco do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
Bồi dưỡng tay nghề đường ống (13/02/2017)
Bồi dưỡng tay nghề đường ống cho Công ty Udic do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc (08/12/2016)
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc do Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật (08/12/2016)
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên gỗ (05/12/2016)
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên gỗ do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô Thị
Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn