Tin tức - Sự kiện
Bồi dưỡng nghề hàn cơ bản cho Công ty UDIC (19/04/2021)
Bồi dưỡng nghề hàn cơ bản cho Công ty Udic tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, do Trung tâm Tư vấn xây dựng tổ chức.
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tháng 10 năm 2020 (13/11/2020)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng trong tháng do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá nghề hàn - phù hợp với tình hình dịch bệnh (19/08/2020)
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động trực thuộc Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị đã triển khai Kiểm tra đánh giá online - Hình thức kiểm tra đánh giá mới do tình tình dịch bệnh kéo dài, chủ sử dụng không thể sang trực tiếp kiểm tra đánh giá tay nghề của học viên.
Chi tiết
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (25/06/2020)
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng. Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề xây dựng cho công ty UDIC (04/06/2020)
Bồi dưỡng nghề xây dựng cho công ty UDic tại Trường Cao đắng Xây dựng công trình đô thị do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức.
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tháng 2 (02/03/2020)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị do Trung tâm tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức.
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng cho lao động đi làm việc tại Rumania (17/12/2019)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng cho lao động Công ty Việt Nhật đi làm việc tại Rumania do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn (23/10/2019)
Bồi dưỡng nghề hàn do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn que (24/06/2019)
Bồi dưỡng nghề hàn que tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị do Trung tâm Tư vấn xây dựng tổ chức
Chi tiết
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tổng hợp thực tập sinh Nhật Bản (22/04/2019)
Bồi dưỡng các nghề xây dựng tổng hợp thực tập sinh Nhật Bản cho Công ty GLODECO tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
1 2 3 4
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn