Tin tức - Sự kiện
Bồi dưỡng tay nghề mộc cốp pha (03/11/2017)
Bồi dưỡng tay nghề mộc cốp pha cho Công ty Glodeco do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao dẳng Xây dựng Công trình Đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng tay nghề đi Trung Đông (08/09/2017)
Bồi dưỡng tay nghề đi Trung Đông cho Công ty Qunimex do Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề sơn kim loại bằng tay (29/05/2017)
Bồi dưỡng nghề sơn kim loại bằng tay do Trung tâm Tư ván xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên kim loại (05/05/2017)
Bồi dưỡng nghề sơn phun trên kim lọai cho Công ty Sao Việt do Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề xây (05/05/2017)
Bồi dưỡng nghề xây gạch cho Công ty Biển Đông do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề đường ống nước (28/03/2017)
Bồi dưỡng nghề đường ống nước do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề hàn (21/03/2017)
Bồi dưỡng nghề hàn cho Công ty Newtatco do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Chi tiết
Bồi dưỡng tay nghề đường ống (13/02/2017)
Bồi dưỡng tay nghề đường ống cho Công ty Udic do Trung tâm Tư vấn Xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc (08/12/2016)
Bồi dưỡng nghề xây tường vuông góc do Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật (08/12/2016)
Bồi dưỡng nghề giàn giáo Nhật do Trung tâm Tư vấn xây dựng và xuất khẩu lao động tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
Chi tiết
1 2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn