THỜI KHÓA BIỂU
TUẦN 04 (Từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018)
Tuần 03 (Từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018)
Tuần 02 (Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)
Tuần 01(Từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)
TKB lớp TC Hàn-K35 và TC Điện CN1,2-K35-Tứ Kỳ học tại trường(Từ ngày 03/7/2018 đến 04/8/2018)
TKB lớp TCKTLĐÔCN 3-K35
Tuần 46(Từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)
Tuần 45( Từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)
Tuần 44 (Từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)
Tuần 43(Từ ngày 4/6/2018 đến 8/6/2018)
TKB lớp TCĐiện tử CN2,3-K35 và TC Điện tử CN1-K34-Học tại trường(Từ ngày 24/5/2018 đến 29/6/2018)
Tuần 42 (Từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018)
Tuần 41(Từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)
Thời khóa biểu khối 10-(Từ ngày 14/5/2018 đến 8/6/2018)
Tuần 40(Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)
Tuần 39(Từ ngày 7/5/2018 đến 11/5/2018)
Thời khoá biểu khối 10-Tuần 33,34(Từ ngày 7/5/2018 đến 11/5/2018)
Tuần 38(Từ 30/4/2018 đến 4/5/2018)
Thời khoá biểu khối 10-Tuần 31,32(Từ ngày 23/4/2018 đến 4/4/2018)
Tuần 37(Từ ngày23/4/2018 đến27/4/2018)
Tuần 36(Từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018)
Thời khoá biểu khối 10-Tuần 29,30(Từ ngày 09/04/2018 đến 20/04/2018)
Tuần 35(Từ ngày 09/04/2018 đến 13/04/2018)
Tuần 34 (Từ ngày 02/04/2018 đến 06/04/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 27,28(Từ ngày 26/03/2018 đến 06/04/2018)
Tuần 33(Từ ngày 26/03/2018 đến 30/03/2018)
Tuần 32(Từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 25,26(Từ ngày 12/03/2018)
Tuần 31(Từ ngày 12/03/2018 đến 16/03/2018)
TKB GDTC khóa 14(Từ ngày27/02/2018 đến 07/05/2018)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn