THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 37: Từ 14/4/2017 đến 28/4/2017
Tuần 36: Từ 17/4/2017 đến 21/4/2017
Tuần 35: Từ 10/4/2017 đến 14/4/2017
Tuần 34: Từ 3/4/2017 đến 7/4/2017
Tuần 33: Từ 27/3/2017 đến 31/3/2017
Tuần 32: Từ 20/3/2017 đến 24/3/2017
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất - Học phần 2, 3 (Áp dụng cho hệ Cao đẳng khóa 13)
Tuần 31: Từ 13/3/2017 đến 17/3/2017
Tuần 30: Từ 06/3/2017 đến 10/3/2017
Tuần 29: Từ 06/3/2017 đến 10/3/2017
Tuần 29: Từ 06/3/2017 đến 10/3/2017
Tuần 29: Từ 27/2/2017 đến 03/3/2017
Tuần 28: Từ 20/2/2017 đến 24/2/2017
Tuần 27: Từ 13/2/2017 đến 17/2/2017
Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Tuần 23: Từ 16/1/2017 đến 20/1/2017
Tuần 22: Từ 9/1/2017 đến 13/1/2017
Tuần 21: Từ 2/1/2017 đến 6/1/2017
Tuần 20: Từ 26/12/2016 đến 30/12/2016
Tuần 19: Từ 19/12/2016 đến 23/12/2016
Tuần 18: Từ 12/12/2016 đến 16/12/2016
Tuần 17: Từ 5/12/2016 đến 9/12/2016. KHỐI SÁNG
............................................................... KHỐI CHIỀU
............................................................... KHỐI TRUNG - SƠ CẤP NGHỀ
Tuần 16: Từ 28/11/2016 đến 2/12/2016. KHỐI SÁNG
............................................................... KHỐI CHIỀU
............................................................... KHỐI TRUNG - SƠ CẤP NGHỀ
Tuần 15: Từ 21/11/2016 đến 25/11/2016. KHỐI SÁNG
............................................................... KHỐI CHIỀU
............................................................... KHỐI TRUNG - SƠ CẤP NGHỀ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn