THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 13 (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 7 (từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018)
Tuần 12 (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)
Tuần 11 (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 6 (từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018)
Tuần 10 (Từ ngày 8/10/2018 đến 12/10/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 5 (từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018)
Tuần 9 (Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 4 (từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 3(từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 2(từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018)
Thời khóa biểu TC Điện DD1,2,3-K35 và Tin học ƯD-K35(Sóc Sơn), Từ ngày 10/9/2018 đến 22/10/2018)
Thời khóa biểu TC Điện tử CN1,2,3-K35 (Bắc Giang)(Từ ngày 14/9/2018 đến 27/10/2018)
Thời khóa biểu TC Điện tử CN1,2-K34 (Bắc Giang)(Từ ngày 13/9/2018 đến ngày 13/12/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 1(từ ngày 6/9/2018 đến 8/9/2019)
Tuần 8 (Từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018)
Tuần 7 ( Từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)
Tuần 6 (Từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018)
Tuần5 (Từ ngày 03/9/2018 đến 07/9/2018)
TUẦN 04 (Từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018)
Tuần 03 (Từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018)
Tuần 02 (Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)
Tuần 01(Từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)
TKB lớp TC Hàn-K35 và TC Điện CN1,2-K35-Tứ Kỳ học tại trường(Từ ngày 03/7/2018 đến 04/8/2018)
TKB lớp TCKTLĐÔCN 3-K35
Tuần 46(Từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)
Tuần 45( Từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)
Tuần 44 (Từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)
Tuần 43(Từ ngày 4/6/2018 đến 8/6/2018)
TKB lớp TCĐiện tử CN2,3-K35 và TC Điện tử CN1-K34-Học tại trường(Từ ngày 24/5/2018 đến 29/6/2018)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn