THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 1 - Khối 11, 12 (Từ 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
Thời khóa biểu tuần 2- Khối CĐ(Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
Thời khóa biểu tuần 1- Khối CĐ(Từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
TKB LỚP CĐCNKTXD-K13(Từ ngày 05/8/2019 đến 30/8/2019)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36(Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36(Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36(Từ ngày 29/7/2019 đến 31/7/2019)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36(Từ ngày 22/7/2019 đến 27/7/2019)
Tuần 46 ( Từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
Tuần 45 ( Từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
Tuần 44 ( Từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019)
Thời khóa biểu và danh sách Bồi dưỡng hè - hệ song hành khối 10 ( Từ 27/05/2019 đến 14/06/2019)
Tuần 43 ( Từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 38 ( Từ 20/05/2019 đến 25/5/2019)
Tuần 42 ( Từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 37 (Từ 13/05/2019 đến 18/05/2019)
Tuần 41 ( Từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 36 ( Từ 06/5/2019 đến 11/5/2019)
Tuần 40 ( Từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
Tuần 39 ( Từ ngày 29/4/2019 đến 03/5/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 35 ( Từ 29/04/2019 đến 04/5/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 34 (Từ 22/04 đến 27/04/2019)
Tuần 38 ( Từ ngày 22/4/2019 đến 26/4/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 33 ( Từ 15/04đến 20/04/2019)
Tuần 37 ( Từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 32 ( Từ 08/04 đến 13/4/2019)
Tuần 36 ( Từ ngày 8/4/2019 đến 12/4/2019)
Tuần 35 ( Từ ngày 01/4/2019 đến 5/4/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 31 ( Từ 01/04 đến 06/04/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 30 (Từ 25/03 đến 30/3/2019)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn