THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 11(Từ ngày 23/11/2017 đến 27/11/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 7,8(từ ngày 16/10/2017 đến 27/10/2017)
Tuần 10(Từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)
Tuần 9 (Từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017)
Thời khóa biểu TCN ĐIỆN DD-K35 VÀ TCN TIN HỌC ƯD-HKI, Tại Sóc Sơn
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 5,6(Từ ngày 02/10/2017 đến 13/10/2017)
Tuần 8(Từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017)
TKB lớp TCN LĐÔCN 1-K35(Từ ngày 21/09/2017 đến 29/09/2017)
TKB Giáo dục thể chất 1-Khối CĐ khóa 14(Từ 26/9/2017)
Tuần 7(Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 29/09/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 3,4(Từ ngày 18/09/2017 đến 29/09/2017)
Tuần 6(Từ ngày 18/09/2017 đến 22/09/2017)
Tuần 5 (Từ ngày 11/09/2017 đến 15/09/2017)
Tuần 4(Từ ngày 04/09/2017 đến 08/09/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 1,2(từ ngày 4/9/2017 đến 15/9/2017)
Tuần 3(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)
Tuần 2( từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017)
Tuần 1( từ ngày 14/8/2017 đến 18/8/2017)
Tuần 43: Từ 5/6/2017 đến 9/6/2017
Tuần 42: Từ 29/5/2017 đến 2/6/2017
Tuần 41: Từ 22/5/2017 đến 26/5/2017
Tuần 40: Từ 15/5/2017 đến 19/5/2017
Tuần 39: Từ 8/5/2017 đến 12/5/2017
Tuần 38: Từ 1/5/2017 đến 5/5/2017
Tuần 37: Từ 24/4/2017 đến 28/4/2017
Tuần 36: Từ 17/4/2017 đến 21/4/2017
Tuần 35: Từ 10/4/2017 đến 14/4/2017
Tuần 34: Từ 3/4/2017 đến 7/4/2017
Tuần 33: Từ 27/3/2017 đến 31/3/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn