THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 21 ( Từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018)
Thời khóa biểu tuần 16 hệ song hành ( Từ 17/12 đến 22/12/2018)
Tuần 20 ( Từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018)
Lịch ôn thi học kỳ 1 năm học 2018 -2019 (khối song hành)
Thời khóa biểu song hành tuần 14,15 ( Từ 03/12 đến 22/12/2018)
Tuần 19 ( Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
Tuần 18 ( Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 13 ( Từ 26/11 đến 01/12/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 12 ( Từ 19/11 đến 24/11/2018)
Tuần 17 ( Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 11 ( Từ 12/11 đến 17/11/2018)
Tuần 16 ( Từ ngày 19/11/2018 đến 23/11/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 10 ( Từ 01/11 đến 10/11/2018)
Tuần 15 ( Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 9
Tuần 14 (Từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 8 (từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)
Tuần 13 (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 7 (từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018)
Tuần 12 (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)
Tuần 11 (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 6 (từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018)
Tuần 10 (Từ ngày 8/10/2018 đến 12/10/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 5 (từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018)
Tuần 9 (Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 4 (từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 3(từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018)
Thời khoá biểu hệ song hành-Tuần 2(từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018)
Thời khóa biểu TC Điện DD1,2,3-K35 và Tin học ƯD-K35(Sóc Sơn), Từ ngày 10/9/2018 đến 22/10/2018)
Thời khóa biểu TC Điện tử CN1,2,3-K35 (Bắc Giang)(Từ ngày 14/9/2018 đến 27/10/2018)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn