THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 26( Từ 25/02 đến 02/3/2019)
Tuần 30 ( Từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019)
Tuần 29 ( Từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 24-26( Từ 11/02 đến 02/3/2019)
Thời khóa biểu tuần 22 hệ song hành ( Từ 28/01 đến 31/01/2019)
Tuần 28 ( Từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019)
Thời khóa biểu tuần 21 hệ song hành ( Từ 21/01 đến 26/01/2019)
Tuần 25 ( Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 20 hệ song hành ( Từ 14/01 đến 19/01/2019)
Tuần 24 ( Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 19 hệ song hành ( Từ 07/01 đến 12/01/2019)
Tuần 23 ( Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 18 hệ song hành ( Từ 31/12 đến 05/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 17 hệ song hành ( Từ 22/12 đến 29/12/2018)
Tuần 22 ( Từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2018)
Tuần 21 ( Từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018)
Thời khóa biểu tuần 16 hệ song hành ( Từ 17/12 đến 22/12/2018)
Tuần 20 ( Từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018)
Lịch ôn thi học kỳ 1 năm học 2018 -2019 (khối song hành)
Thời khóa biểu song hành tuần 14,15 ( Từ 03/12 đến 22/12/2018)
Tuần 19 ( Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
Tuần 18 ( Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 13 ( Từ 26/11 đến 01/12/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 12 ( Từ 19/11 đến 24/11/2018)
Tuần 17 ( Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 11 ( Từ 12/11 đến 17/11/2018)
Tuần 16 ( Từ ngày 19/11/2018 đến 23/11/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 10 ( Từ 01/11 đến 10/11/2018)
Tuần 15 ( Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018)
Thời khóa biểu song hành tuần 9
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn