THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 35 ( Từ 29/04/2019 đến 04/5/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 34 (Từ 22/04 đến 27/04/2019)
Tuần 38 ( Từ ngày 22/4/2019 đến 26/4/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 33 ( Từ 15/04đến 20/04/2019)
Tuần 37 ( Từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 32 ( Từ 08/04 đến 13/4/2019)
Tuần 36 ( Từ ngày 8/4/2019 đến 12/4/2019)
Tuần 35 ( Từ ngày 01/4/2019 đến 5/4/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 31 ( Từ 01/04 đến 06/04/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 30 (Từ 25/03 đến 30/3/2019)
Tuần 34 ( Từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 29 ( Từ 18/03 đến 23/3/2019)
Tuần 33 ( Từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019)
Tuần 32 ( Từ ngày 11/3/2019 đến 15/3/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 28 ( Từ 11/03 đến 16/3/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 27 ( Từ 04/03 đến 09/3/2019)
Tuần 31 ( Từ ngày 04/3/2019 đến 8/3/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 26( Từ 25/02 đến 02/3/2019)
Tuần 30 ( Từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019)
Tuần 29 ( Từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019)
Thời khóa biểu hệ song hành tuần 24-26( Từ 11/02 đến 02/3/2019)
Thời khóa biểu tuần 22 hệ song hành ( Từ 28/01 đến 31/01/2019)
Tuần 28 ( Từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019)
Thời khóa biểu tuần 21 hệ song hành ( Từ 21/01 đến 26/01/2019)
Tuần 25 ( Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 20 hệ song hành ( Từ 14/01 đến 19/01/2019)
Tuần 24 ( Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 19 hệ song hành ( Từ 07/01 đến 12/01/2019)
Tuần 23 ( Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)
Thời khóa biểu tuần 18 hệ song hành ( Từ 31/12 đến 05/01/2019)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn