THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 15(Từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)
Tuần 18 (Từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 14 ( Từ ngày 04/012/2017 đến 08/12/2017)
Tuần 17 (Từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10 -Tuần 13(Từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017)
Tuần 16(Từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 11,12(Từ ngày 13/11/2017 đến 24/11/2017)
Tuần 15(Từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017)
Tuần 14(Từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017)
Tuần 13 (Từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 9,10 (Từ ngày 30/10/2017 đến 10/11/2017)
Tuần 12 (Từ ngày 30/10/2017 đến 03/11/2017)
Tuần 11(Từ ngày 23/11/2017 đến 27/11/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 7,8(từ ngày 16/10/2017 đến 27/10/2017)
Tuần 10(Từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)
Tuần 9 (Từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017)
Thời khóa biểu TCN ĐIỆN DD-K35 VÀ TCN TIN HỌC ƯD-HKI, Tại Sóc Sơn
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 5,6(Từ ngày 02/10/2017 đến 13/10/2017)
Tuần 8(Từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017)
TKB lớp TCN LĐÔCN 1-K35(Từ ngày 21/09/2017 đến 29/09/2017)
TKB Giáo dục thể chất 1-Khối CĐ khóa 14(Từ 26/9/2017)
Tuần 7(Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 29/09/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 3,4(Từ ngày 18/09/2017 đến 29/09/2017)
Tuần 6(Từ ngày 18/09/2017 đến 22/09/2017)
Tuần 5 (Từ ngày 11/09/2017 đến 15/09/2017)
Tuần 4(Từ ngày 04/09/2017 đến 08/09/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 1,2(từ ngày 4/9/2017 đến 15/9/2017)
Tuần 3(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)
Tuần 2( từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017)
Tuần 1( từ ngày 14/8/2017 đến 18/8/2017)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn