THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 9- Khối 11, 12 (Từ 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 9 - Khối 10 (Từ 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 10- Khối CĐ(Từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 8 - Khối 10 (Từ 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 8 - Khối 11, 12 (Từ 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 9- Khối CĐ(Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 7 - Khối 11, 12 (Từ 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 7 - Khối 10 (Từ 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 8- Khối CĐ(Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 6 - Khối 10 (Từ 30/9/2019 đến ngày 5/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 6 - Khối 11,12 (Từ 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 7- Khối CĐ(Từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 5 - Khối 11,12 (Từ 23/09/2019 đến ngày 27/09/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 5 - Khối 10 (Từ 23/09/2019 đến ngày 28/09/2019)
Thời khóa biểu tuần 6- Khối CĐ(Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)
Thời khóa biểu GDQPAN cho khối CĐ khóa 16 (Từ ngày 16/9/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 4 - Khối 10 (Từ 16/09/2019 đến ngày 21/09/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 4 - Khối 11,12 (Từ 16/09/2019 đến ngày 20/09/2019)
Thời khóa biểu tuần 5- Khối CĐ(Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 3 - Khối 11,12 (Từ 09/09/2019 đến ngày 13/09/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 3 - Khối 10 (Từ 09/09/2019 đến ngày14/09/2019)
Thời khóa biểu tuần 4- Khối CĐ(Từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 2 - Khối 10 (Từ 05/9/2019 đến ngày 07/9/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 2 - Khối 11, 12 (Từ 03/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
Thời khóa biểu tuần 3- Khối CĐ(Từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 1 - Khối 11, 12 (Từ 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
Thời khóa biểu tuần 2- Khối CĐ(Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
Thời khóa biểu tuần 1- Khối CĐ(Từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
TKB LỚP CĐCNKTXD-K13(Từ ngày 05/8/2019 đến 30/8/2019)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36(Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn