Phong cách ấn tượng cá tính với sản phẩm nổi bật.
Tin tức - Sự kiện
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2023 (09/10/2023)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt nam nói chung và các đơn vị sự nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều...
Chi tiết
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ (28/09/2023)
Ngày 20-10 là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Chi tiết
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10 (28/09/2023)
Ngày 10/10/2023 là kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô, đánh dấu mốc son lớn cho lịch sử dân tộc Việt Nam: Thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng.
Chi tiết
TUYÊN TRUYỀN CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (06/08/2023)
Cách mạng Tháng Tám thành công có ý nghĩa lịch sử to lớn. Cách mạng tháng Tám đã đánh đuổi bọn đế quốc Pháp, Nhật, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong...
Chi tiết
TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV. (12/07/2023)
Sau 23 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ban Tuyên giáo nhà trường đăng tải "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV" để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, viên chức, người lao...
Chi tiết
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2023) (12/07/2023)
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhà giáo, viên chức, người lao động và HSSV nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện các chính sách ưu đãi đối...
Chi tiết
THỦ ĐÔ SAU 15 NĂM ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH (28/06/2023)
Ngày 29/5/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Theo đó, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. Nghị quyết chính thức có hiệu lực...
Chi tiết
THÔNG TIN HỘI NGHỊ NGHỊ GIƯA NHIỆM KỲ BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII (28/06/2023)
Thực hiện công văn số 3733-CV/ĐUK, ngày 23/6/2023, của Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban tuyên giáo đăng tải Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên Cổng thông tin điện tử Đảng...
Chi tiết
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG. (10/05/2023)
Thực hiện nội dung Kế hoạch số 95B-KH/ĐUCDT ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Trường về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên trong toàn Khối về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững...
Chi tiết
KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023) (10/05/2023)
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối...
Chi tiết
1 2 3 4 5 6
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn