Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017 (12/09/2017)
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm 2017, trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng như sau:
Chi tiết
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018 (23/03/2017)
Thực hiện tuyển sinh theo thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp. Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp năm học 2017 - 2018.
Chi tiết
Thông tin tuyển sinh Đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng (23/03/2017)
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tuyển sinh Đào tạo hệ Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng như sau:
Chi tiết
Tuyển sinh hệ Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018 (03/04/2016)
Căn cứ thỏa thuận và cam kết hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức Plan International đã được Bộ Xây dựng chấp thuận, trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo hệ Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề cụ thể như sau:
Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang