ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG THIẾT KẾ NỘI THẤT KHÓA K17

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 20/03/2018
Thông tin liên quan
Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất - khóa 18 hệ cao đẳng liên thông
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn