THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập chuyên ngành (Lớp CĐQLXD-K12) (12/04/2018) Chi tiết
Đề cương thực tập chuyên ngành Quản lý xây dựng - K12 (12/04/2018) Chi tiết
Đề cương thực tập chuyên ngành CNKTXD - K12 (12/04/2018) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 (20/03/2018) Chi tiết
Đề cương thực tập tốt nghiệp Cao đẳng Quản lý xây dựng K12 (20/03/2018) Chi tiết
Đề cương thực tập tốt nghiệp Cao đẳng CNKT Kiến trúc K12 (20/03/2018) Chi tiết
Đề cương trải nghiệm công việc thực tế tại nhà máy Canon Việt Nam - CĐ CNKTXD K12 (20/03/2018) Chi tiết
Đề cương thực tập chuyên ngành Cao đẳng Quản lý xây dựng khóa 10 (05/05/2016) Chi tiết
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc DD - CN khóa 10 (05/05/2016) Chi tiết
Kế hoạch triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng Kiến trúc khóa 10 (05/05/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn