LIÊN HỆ

Văn phòng khoa: Tầng 2, nhà A2, Trường Cao Ðẳng Xây Dựng Công Trình Ðô Thị, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Ðiện thoại: (04)3.6980680

Email: Khoaxaydung20@gmail.com

Ngày đăng: 11/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn