GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

           Khoa Xây dựng và Quản lý Đô thị được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Xây dựng và Khoa Quản lý đô thị theo Quyết định số 475/QĐ-CDT ngày 01 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

           Quyết định số 528/QĐ-CDT ngày 01 tháng 11 năm 2017  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị về việc thành lập các Bộ môn thuộc Khoa: Bộ môn Kiến trúc, Bộ môn Xây dựng và Bộ môn Kinh tế.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

3. Lãnh đạo khoa hiện nay:

 

                                                                              

                                         ThS.KTS. Nguyễn Thị Hồng Minh                             ThS.KS. Ngô Quang Vinh

                                                       Trưởng khoa                                               Phó trưởng khoa

 

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên:

 

 

Tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên khoa Xây dựng và Quản lý đô thị

 

Tổng số Cán bộ, Giảng viên, Giáo viên thuộc khoa là: 12 đồng chí, trong đó:

 

Trình độ chuyên môn:       - Thạc sỹ: 06 đồng chí;                  

                                         - Đại học: 05 đồng chí;                    

                                         - Cao đẳng: 01 đồng chí.

 

 

5. Những thành tích đã đạt được:

 

- Tập thể Lao động Xuất sắc năm học:  2014 - 2015.

- Tập thể Lao động Xuất sắc năm học: 2015 - 2016.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm học: 2015-2016.

- Tập thể Lao động tiên tiến các năm học: 2017 - 2018; 2018 - 2019; 2019 - 2020; 2021 - 2022

 

 

 
Ngày đăng: 27/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn