BỘ MÔN TIN HỌC

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

- Bộ môn tin học ứng dụng được thành lập năm 2009 với tên gọi ban đầu là Bộ môn tin học trực thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ. Bộ môn gồm có 09 giáo viên: Ths. Bùi Hồng Huế - Trưởng bộ môn; Cô Trần Thu Trang; Cô Phạm Khánh Linh; Thầy Bùi Việt Thái; Thầy Bùi Quang Quý; Thầy Vương Quốc Toản; Thầy Lê Tuấn Hạnh; Thầy Nguyễn Văn Thắng; Thầy Dương Thành Đạt.

- Từ ngày 1/3/2012 đến 30/6/2013 bộ môn gồm có 08 thành viên, trực thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ. Bộ môn gồm có 08 Giáo viên: Thầy Lê Tuấn Hạnh - Trưởng Bộ môn; Cô  Trần Thu Trang; Cô  Phạm Khánh Linh; Thầy Bùi Việt Thái; Thầy Bùi Quang Quý; Thầy Vương Quốc Toản;  Thầy Nguyễn Văn Thắng; Thầy Dương Thành Đạt.

- Hiện nay Bộ môn Tin học gồm có 06 Giáo viên: 

1.    ThS. Lê Tuấn Hạnh  - Giảng viên

2.    ThS. Trần Thu Trang – Giảng viên

3.    ThS. Bùi Việt Thái – Giảng viên

4.    ThS. Bùi Quang Quý – Giảng viên (Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng và kết nối doanh nghiệp)

5.     KS. Nguyễn Văn Thắng – Giảng viên (Nhân viên Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế)

 

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Tin học 

 

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Tin học:

 

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

 

- Biên soạn Giáo trình Tin học đại cương năm 2014.

 

4. Liên hệ công tác:

 

- Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A2 - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

- Điện thoại043.699.2421

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn