BỘ MÔN KINH TẾ

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

- Thành lập tháng 09/2010, với tên gọi Bộ môn Kinh tế và Quản lý xây dựng, thuộc Khoa xây dựng - Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị. Trưởng Bộ môn: Cô Chu Vân Trang.

- Tháng 03/2013, Bộ môn Kinh tế và Quản lý xây dựng được tách chuyển về Khoa Quản lý đô thị - Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị. Trưởng Bộ môn: Cô Chu Vân Trang.

- Tháng 09/2013, Bộ môn Kinh tế và Quản lý xây dựng thuộc Khoa Quản lý đô thị - Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị. Phó Trưởng Bộ môn phụ trách: Thầy Lê Minh Thoa.

- Từ ngày 01/10/2017, sáp nhập Khoa Xây dựng và Khoa Quản lý đô thị thành Khoa Xây dựng và Quản lý đô thị, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Kinh tế (Theo QĐ số 528/QĐ-CDT ngày 01/11/2017). Trưởng Bộ môn: Thầy Lê Minh Thoa.

 

Tập thể Giảng viên, giáo viên Bộ môn Kinh tế 

 

2. Giảng viên, giáo viên Bộ môn Kinh tế:

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

 

- Cô Phùng Thị Kim Dung đạt Giải Nhì Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 2015.

 

4. Các học phần do Bộ môn giảng dạy:

 

4.1. Ngành Quản lý xây dựng

 

 

4.2.  Ngành Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn