BỘ MÔN KIẾN TRÚC

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

- Bộ môn Kiến trúc được thành lập năm 2006, thuộc Khoa xây dựng. Tính đến năm 2008, bộ môn gồm 06 giáo viên: Thầy Cù Bá Huỳnh (là Trưởng bộ môn); Thầy Nguyễn Minh Quang; Cô Nguyễn Thị Hồng Minh; Cô Trần Phương Hoa; Cô Lê Lam; Cô Nguyễn Thái Thanh.

- Từ năm 2009 đến tháng 3/2013, bộ môn gồm 06 giáo viên: Thầy Nguyễn Minh Quang (là Trưởng bộ môn); Thầy Cù Bá Huỳnh; Cô Nguyễn Thị Hồng Minh; Cô Trần Phương Hoa; Thầy Đoàn Anh Vũ; Thầy Nguyễn Minh Tiến.

- Từ 10/3/2013 đến 14/10/2014 Bộ môn kiến trúc thuộc Khoa Quản lý đô thị và bao gồm 06 giáo viên: Thầy Nguyễn Minh Quang (là Trưởng bộ môn); Cô Nguyễn Thị Hồng Minh; Cô Trần Phương Hoa; Thầy Đoàn Anh Vũ; Thầy Nguyễn Minh Tiến; Thầy Phạm Xuân Tùng.

- Từ 15/10/2014 đến nay, Bộ môn kiến trúc thuộc Khoa Quản lý đô thị và bao gồm 05 giáo viên: Cô Trần Phương Hoa (là Phó Trưởng bộ môn); Cô Nguyễn Thị Hồng Minh; Thầy Nguyễn Minh Quang; Thầy Đoàn Anh Vũ; Thầy Phạm Xuân Tùng.

- Theo Quyết định số 528/QĐ-CDT ngày 01/11/2017 Bộ môn Kiến trúc thuộc khoa Xây dựng và Quản lý đô thị. Trưởng Bộ môn: Cô Trần Thị Phương Hoa.

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Kiến trúc

 

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Kiến trúc:

 

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

 

- Thầy Nguyễn Minh Quang đạt Giải Ba Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 2003;

- Thầy Đoàn Anh Vũ đạt Giải nhì Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; Giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 2015, Giải Nhì Giáo viên dạy giỏi  năm 2015; Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm.

- Cô Trần Thị Phương Hoa đạt Giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 2015, Giải Khuyến khích Giáo viên dạy giỏi ngành Xây dựng năm 2015.

- Thầy Phạm Xuân Tùng đạt Giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2018, Giải ba Giáo viên dạy giỏi ngành Xây dựng năm 2018.

 

 

4. Liên hệ công tác:

 

- Địa chỉ: Phòng 203 - Nhà A7 - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn