BỘ MÔN XÂY DỰNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

Bộ môn Xây dựng  được thành lập theo Quyết định 528/QĐ-CDT ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐXDCT Đô thị trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Kết cấu công trình, Bộ môn Cơ học và Bộ môn Thi công thuộc Khoa Xây dựng và Quản lý đô thị. Trưởng Bộ môn: Cô Nguyễn Thị Thanh Đào, Phó Trưởng Bộ môn: Thầy Hoàng Công Danh.

 

Tập thể Giáo viên Bộ môn Kết cấu công trình

 

 

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Xây dựng:

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

- Biên soạn giáo trình Nền móng;

- Giải nhì Hội giảng giáo viên năm 2012 - 2013.

 

4. Các học phần do bộ môn giảng dạy:

 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn