THÔNG BÁO
Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2019 (20/03/2019) Chi tiết
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành Giáo dục phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp năm học 2019-2020 (01/03/2019) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành Giáo dục phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp năm học 2018-2019 (23/06/2018) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành Giáo dục phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp năm học 2018-2019 (01/02/2018) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp năm 2018 (01/02/2018) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017 (12/09/2017) Chi tiết
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp năm 2017 - 2018 (12/07/2017) Chi tiết
Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm học 2017-2018 (29/03/2017) Chi tiết
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018 (23/03/2017) Chi tiết
Tuyển sinh Hệ Trung cấp, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018 (23/03/2017) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn