THÔNG BÁO
Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm học 2017-2018 (29/03/2017) Chi tiết
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018 (23/03/2017) Chi tiết
Tuyển sinh Hệ Trung cấp, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018 (23/03/2017) Chi tiết
Thông tin tuyển sinh Đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng (23/03/2017) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn