PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017-2018

Bạn có thể download mẫu tại đây

Ngày đăng: 29/03/2017
Thông tin liên quan
Thông tin tuyển sinh Đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng
Tuyển sinh Hệ Trung cấp, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn