THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, ĐÀO TẠO SONG HÀNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 01/02/2018
Thông tin liên quan
Tuyển sinh Hệ Trung cấp, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp năm 2017 - 2018
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp năm 2018
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành Giáo dục phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp năm học 2018-2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn