THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, ĐÀO TẠO SONG HÀNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 01/02/2018
Thông tin liên quan
Tuyển sinh Hệ Trung cấp, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, đào tạo song hành giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp năm 2017 - 2018
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp năm 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn