THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, ĐÀO TẠO SONG HÀNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2017 - 2018

 

 

Ngày đăng: 12/07/2017
Thông tin liên quan
Tuyển sinh Hệ Trung cấp, Sơ cấp nghề dự án PLAN năm học 2017 - 2018
Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn