THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện của Công ty bảo trì Trường Thành (16/09/2017) Chi tiết
Công ty cổ phần Công nghệ Tưới Khang Thịnh thông báo tuyển dụng. (29/06/2017) Chi tiết
Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Bảo Long (23/06/2017) Chi tiết
Công ty một thành viên PCC1 Hà Nội thông báo tuyển dụng (16/06/2017) Chi tiết
Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang – Tập đoàn Bitexco tuyển dụng lao động (09/05/2017) Chi tiết
Công ty TNHH Dalat Hasfarm thông báo tuyển dụng nhân viên giao hàng (09/05/2017) Chi tiết
Công ty TNHH Dalat Hasfarm thông báo tuyển dụng nhân viên bốc xếp (09/05/2017) Chi tiết
Công ty TNHH Dalat Hasfarm thông báo tuyển dụng thủ kho (09/05/2017) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn