THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 14/09/2021
Thông tin liên quan
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn