THÔNG BÁO
Thông báo Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 (14/09/2021) Chi tiết
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021 (14/09/2021) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn