GIỚI THIỆU CHUNG

 

1. Lịch sử phát triển

   

        Khoa Cơ khí - Hàn được đổi tên từ khoa Đào tạo nghề theo Quyết định số 94/QĐ-CDT ngày 28/02/2018 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018. Khoa Đào tạo nghề được thành lập năm 1998 cùng Quyết định thành lập trường Trung học Xây dựng Công trình đô thị trên cơ sở Trường Sư phạm Kỹ thuật xây dựng. Tháng 2/2004, Trường nâng cấp lên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị và Khoa Đào tạo nghề vẫn giữ nguyên tên. Năm 2018, Khoa đổi tên thành Khoa Cơ khí - Hàn và tiếp tục trở thành đơn vị đào tạo chủ lực của Nhà trường.

 

2. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ

            

                                                

                          

3. Cơ cấu tổ chức

                                   

 

4. Đội ngũ giảng viên

 

                  Tổng số giảng viên thuộc khoa: 06 người, trong đó trình độ: Thạc sỹ: 02 người; Đại học: 04 người.

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ – HÀN 

 

 

5. Những thành tích đạt được

 

        Nhiều năm liền tập thể Khoa đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tập thể lao động xuất sắc, tập thể điển hình tiên tiến. Giảng viên của Khoa là chuyên gia nghề Lắp đặt đường ống cấp Quốc gia, Asean và Thế giới. Nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Thành phố và Quốc gia.

        Sinh viên của Khoa tham gia các Kỳ thi tay nghề các cấp và đã đạt nhiều thành tích cao, góp phần lớn vào thành công của đội tuyển Nhà trường tại các đấu trường trong nước, khu vực và thế giới.

 

                 

 

6. Liên hệ công tác

- Địa chỉ: Phòng 202, Nhà A6, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

                  Số 48 đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38783012

 

 

 

Ngày đăng: 13/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn