BỘ MÔN CƠ KHÍ

 

 

1. Lịch sử phát triển

 

Bộ môn Cơ khí thuộc khoa Cơ khí - Hàn tiền thân là tổ nghề Hàn và tổ nghề Nước của khoa Đào tạo nghề hợp thành, theo Quyết định số 94/QĐ-CDT ngày 28/02/2018. Năm 2018, Khoa Đào tạo nghề đổi tên thành Khoa Cơ khí - Hàn và tiếp tục trở thành đơn vị đào tạo chủ lực của Nhà trường.

 

2. Giảng viên bộ môn Cơ khí

Bộ môn Cơ khí - Động lực thuộc khoa Cơ khí - Hàn tiền thân là Bộ môn Cơ khí, Khoa Đào tạo nghề                                                                    

Danh sách giảng viên của bộ môn Cơ khí:

 

 

3. Một số hoạt động giảng dạy và thành tích của bộ môn Cơ khí

 

 

4. Liên hệ công tác

- Địa chỉ: Phòng 202, Nhà A6, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

                         Số 48 đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

 

- Điện thoại: 024.38783012

 

 

 

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Cơ khí - Động lực

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn