THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NGHỈ MÁT TẠI SẦM SƠN, THANH HÓA

Ngày đăng: 09/11/2016
Thông tin liên quan
Thông báo tổ chức thăm quan cho nữ đoàn viên Công đoàn nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2012
Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT công đoàn trường khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thông báo về việc tổ chức tham quan, nghỉ mát hè 2023
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn