THÔNG BÁO TỔ CHỨC THĂM QUAN CHO NỮ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NHÂN DỊP NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2012

Ngày đăng: 09/11/2016
Thông tin liên quan
Thông báo tổ chức cho đoàn viên công đoàn nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn