LIÊN HỆ

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

 

1- Đồng chí Vũ Ngọc Khuê - Phó Chủ tịch Công đoàn trường

   Đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính

   Số điện thoại: 0912.303233;             Địa chỉ email: ngockhuevu@gmail.com

 

2- Đồng chí Trần Phương Hoa - UVBCH, Trưởng Ban Nữ công

   Đơn vị: Khoa Xây dựng và Quản lý đô thị

   Số điện thoại: 0987.222517;             Địa chỉ email: phuonghoa1208@gmail.com

 

3. Đồng chí Phùng Thị Kim Dung - UVBCH, Thư ký

   Đơn vị: Phòng Kiểm định chất lượng và Kết nối doanh nghiệp

   Số điện thoại: 0914.686350;             Địa chỉ email: maihuongdung@gmail.com

Ngày đăng: 26/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn