THÔNG BÁO
Thông báo v/v kiểm tra thông tin và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng các khóa 9.10.11 và học sinh trung cấp khóa 32,33 (09/05/2018) Chi tiết
Thông báo v/v đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho sinh viên hệ cao đẳng, học sinh hệ trung cấp (09/05/2018) Chi tiết
Thông báo v/v đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho sinh viên hệ cao đẳng, học sinh hệ trung cấp (09/05/2018) Chi tiết
Thông báo v/v đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho sinh viên hệ cao đẳng, học sinh hệ trung cấp (09/05/2018) Chi tiết
Thông báo cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên cao đẳng khóa 9, 10,11, 12 năm 2017 (12/09/2017) Chi tiết
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 11 và học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 33 năm học 2016 - 2017 (08/09/2017) Chi tiết
Kế hoạch nhập học và triển khai học tập học sinh khối 10 (04/08/2017) Chi tiết
Thông báo Kế hoạch nhập học và triển khai học tập cho học sinh, sinh viên khóa mới (04/08/2017) Chi tiết
Kế hoạch nhập học và triển khai học tập cho học sinh, sinh viên khóa mới (04/08/2017) Chi tiết
Thời khóa biểu học lại tháng 8/2017 (28/07/2017) Chi tiết
Thời khóa biểu học lại tháng 8/2017 (28/07/2017) Chi tiết
Thời khóa biểu học lại Tháng 7/2017 (13/07/2017) Chi tiết
Thời khóa biểu học lại Tháng 7/2017 (13/07/2017) Chi tiết
Thông báo v/v đăng ký học lại các học phần, môn học cho học sinh, SV hệ CĐ chính quy và TCCN (22/06/2017) Chi tiết
Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ TCCN-K33 và Cao Đẳng các khóa 7,8,9 (20/06/2017) Chi tiết
Thông báo kế hoạch kiểm tra kết thúc khóa học lớp sơ cấp nghề Điện đô thị khóa 34 (20/06/2017) Chi tiết
Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017 (28/12/2016) Chi tiết
Về việc: Cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh - sinh viên CĐ K 8,9,10; TCCN K32 - Năm học 2016-2017 (Đợt 1) (30/11/2016) Chi tiết
Kế hoạch học giáo dục quốc phòng - An ninh (Áp dụng cho khối Cao đẳng khóa 13) (25/11/2016) Chi tiết
Kết quả học phần GDQP-AN và Danh sách học lại GDQP-AN (Cao đẳng K9,10,11,12; TCCN K32,33) (25/11/2016) Chi tiết
Cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên cao đẳng Khóa 10 Năm học 2015-2016 (08/09/2016) Chi tiết
Về việc Cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng Khóa 10 và học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 32 - Năm học 2015-2016 (08/09/2016) Chi tiết
Đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng chính qui, trung cấp chuyên nghiệp (08/09/2016) Chi tiết
Quyết định về việc giao đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên CĐ Kiến trúc K10 năm học 2015 - 2016 (29/04/2016) Chi tiết
Thông báo đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt (29/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn