QUY CHẾ HS-SV
Phụ lục 2: Mẫu bản cam kết thực hiện nội quy, quy chế HSSV (kèm theo Quy chế HSSV Trường CĐXDCT đô thị) (12/11/2021) Chi tiết
Phụ lục 1: Hành vi vi phạm và mức độ xử lý kỷ luật (kèm theo Quy chế HSSV Trường CĐXDCT đô thị) (12/11/2021) Chi tiết
Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị (10/11/2021) Chi tiết
Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng (28/03/2018) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn