LIÊN HỆ

 

 

- Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A6 (tòa nhà 7 tầng), Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị - Số 48, đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3698 0679 
- Email: 
kcb@cuwc.edu.vn 

 

 

 

 

Ngày đăng: 22/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn