CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khóa học Vận hành và bảo trì trang thiết bị (16/11/2016) Chi tiết
Khóa học Quản lý chất lượng nước (16/11/2016) Chi tiết
Khóa học Thanh tra (16/11/2016) Chi tiết
Khóa học Dịch vụ khách hàng (15/11/2016) Chi tiết
Khóa học Lắp đặt đường ống cấp thoát nước (15/11/2016) Chi tiết
Khóa học Phòng chống thất thoát nước (15/11/2016) Chi tiết
Khóa học Vận hành trạm xử lý nước (27/10/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn