ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

 

 

1. Giảng viên cơ hữu tại Trung tâm

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Số năm công tác

1

  Phạm Thành Đạt

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Quyền Giám đốc

14

2

  Vũ Thị Hoài Ân

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

P. Giám đốc

17

3

  Đinh Quang Hiệp

Kỹ sư Cấp Thoát nước

P. Giám đốc

25

4

  Dương Ngọc Anh

Đại học – Cấp thoát nước và Môi trường

Giảng viên

7

5

  Nguyễn Thị Bích Liên

Thạc sỹ - Nước, Môi trường, Hải dương học

Giảng viên

5

6

  Lê Nho Khanh

Cao đẳng – Điện Tự động hóa

Giảng viên

20

7

  Trần Thị Thu Hương

Cao đẳng – Kế toán

Nhân viên

3

8

  Nguyễn Thị Thanh Mai

Đại học – Sư phạm hoá

Chuyên viên

3

 

2. Giảng viên kiêm nhiệm tại Trường:

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Số năm công tác

1

  Hoàng Quốc Liêm

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Trưởng Khoa Kỹ thuật đô thị - Trưởng Bộ môn Cấp Thoát nước

17

2

  Thạch Thanh Minh

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Phó Giám đốc TT Tư vấn XD

16

3

  Khương Hải Yến

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Giảng viên

15

4

  Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sỹ - Cấp thoát nước và Môi trường

Giảng viên

15

5

  Nguyễn Quốc Tâm

Thạc sỹ Điện Tự động hóa

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghệ

13

7

  Nguyễn Văn Minh

Thạc sỹ luật, An toàn lao động

Phó Trưởng Khoa

15

8

  Nguyễn Ngọc Nam

Kỹ sư Cấp thoát nước

Giảng viên

22

9

  Bùi Thị Vân

Cử nhân Hóa

Giảng viên

25

10

  Nguyễn Văn Tới

Cử nhân Hàn

Giảng viên

28

 

3. Giảng viên thỉnh giảng:

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Số năm công tác

1

  Trần Đức Hạ

PGS.TS Cấp thoát nước và Môi trường

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn CTN và MT – ĐH XDHN

35

2

  Nguyễn Việt Anh

PGS.TS Cấp thoát nước và Môi trường

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn CTN và MT – ĐH XDHN

20

3

  Nguyễn Văn Tín

PGS.TS Cấp thoát nước

ĐH XDHN

35

4

  Nghiêm Vân Khanh

Tiến sỹ Cấp thoát nước và Môi trường

Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - ĐH Kiến trúc Hà Nội

12

5

  Nguyễn Xuân Quyết

Thạc sỹ Cấp thoát nước

Giám đốc Công ty CP Thoát nước Bắc Ninh

14

6

  Nguyễn Triều Dương

Thạc sỹ Cấp thoát nước và Môi trường

Viện KHCN Việt Nam

17

7

  Nguyễn Bằng Giang

Thạc sỹ Hóa

Viện KHCN Việt Nam

25

8

  Nguyễn Xuân Đại

Thạc sỹ Cấp thoát nước

Giám đốc XN Thiết kế - Công ty CP NS số 2 Hà Nội

16

9

  Ngô Văn Đức

Thạc sỹ Cấp thoát nước

Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Công ty CP NS số 2 Hà Nội

16

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn