CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

1. Hệ thống nhà xưởng thực hành:

 

Xưởng thực hành Vận hành bơm

 

Xưởng thực hành Kiểm định đồng hồ

 

Xưởng thực hành Bảo trì bơm

 

Xưởng Lắp đặt đường ống

 

Xưởng thực hành Điện trạm bơm

 

Xưởng thực hành Điện tự động hóa

 

2. Phòng Thí nghiệm hóa học:

 

Thiết bị Jar-test

 

Thiết bị Kiểm tra độ đục

 

Tủ nuôi cấy vi sinh vật

 

 

Máy Jar-test

 

3. Hệ thống các mô hình:

 

Mô hình mạng lưới cấp nước

 

Mô hình trạm bơm

 

Dàn kiêm định đồng hồ

 

 

 

Mô hình lọc nước RO

 

 

4. Khu thực hành lắp ống ngoài nhà:

 

 

5. Trạm xử lý nước:

 

 

 

6. Phòng học lý thuyết:

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn