KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

 

    Thực hiện sự hợp tác giữa Trường CĐXDCT Đô thị và Trung tâm nước sạch và VSMT Nông thôn tỉnh Hải Dương, Khóa đào tạo “ Quản lý, phân tích chất lượng nước” diễn ra từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 đã thành công tốt đẹp. Khóa đào tạo do các giảng viên của Trung tâm Đào tạo Ngành nước và Môi trường trực tiếp thực hiện. Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cho người dân nông thôn, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ quản lý, công nhân vận hành về nghiệp vụ phân tích, kiểm soát chất lượng nước các trạm cấp nước tập trung sinh hoạt nông thôn. Trong suốt khóa học các Học viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn QCVN 02 – Bộ Y tế. Kết thúc khóa học, với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, các học viên sẽ chủ động thực hiện tốt công tác hóa nghiệm, phân tích đánh giá, điều chỉnh công tác vận hành, xử lý nước đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho khách hàng sử dụng đạt tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành./.

 

    Một số hoạt động của khóa học :

 

Học viên thực hành phân tích chất lượng nước tại CNEE

 

 

Giảng viên CNEE hướng dẫn HV tại thực địa

 

 

Học viên thực hành phân tích chất lượng nước tại thực địa

(Trạm cấp nước xã Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương)

 

 

 

Ngày đăng: 16/11/2016
Thông tin liên quan
Trung tâm Đào tạo ngành nước và Môi trường - CUWC tham gia triển lãm VIETWATER
Khai giảng "Khóa đào tạo thí điểm cho cán bộ quản lý ngành thoát nước lần thứ nhất"
Lễ bế giảng khóa đào tạo thí điểm lần 2 "Quy hoạch thoát nước và hệ thống cống xử lý nước thải"
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn