GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

    Phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản được thành lập từ năm 1984, sau khi Bộ Xây dựng sáp nhập hai cơ sở giáo dục đào tạo thành Trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng - Bộ Xây dựng. Từ thủa ban đầu với cán bộ công nhân viên chỉ có 2 người trình độ chuyên môn trung học, quản lý cơ sở vật chất diện tích đất gần 1,0ha, chỉ có 2 khu nhà cấp 4 với diện tích xây dựng hơn 300m2, với số lượng các trang thiết bị máy móc rất ít và nghèo nàn, cũ kỹ.

    Từ năm 1984 đến năm 1993 trưởng phòng là đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, năm 1993 đến năm 2003 đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc làm Trưởng phòng, đồng chí Đào Mạnh Liên làm Trưởng phòng từ năm 2003 đến năm 2010. Từ 2010 đến nay đồng chí Dương Danh Sơn làm Trưởng phòng, đồng chí Ngô Văn Thảo, Nguyễn Công Đức làm Phó trưởng phòng. 

 

2. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

       Hiện nay, Phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản có 13 cán bộ công nhân viên, giảng viên kiêm nhiệm. Thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất tại 02 cơ sở đào tạo với diện tích đất gần 10,0ha, diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình xây dựng 19.000m2, hàng trăm danh mục với hàng nghìn trang thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học tốt. Đã và đang triển khai, thực hiện công tác chuyên môn các dự án đầu tư xây dựng công trình với quy mô đầu tư hàng trăm tỷ đồng, cung ứng đủ số lượng, chất lượng và chủng loại vật tư đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo, sửa chữa nhỏ và thay thế thường xuyên. Đặc biệt các vật tư mới, còn ít trên thị trường trong nước phục vụ cho các thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề Bộ Xây dựng, Quốc gia và Thi tay nghề thế giới đạt kết quả cao.

 

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo phòng hiện nay

 

 

3.2. Đội ngũ cán bộ viên, công nhân viên

 

Tổng số CBCNV: 13 đồng chí.

Trình độ:

- Thạc sỹ: 03 đồng chí.

- Đại học: 03 đồng chí.

- Cao đẳng: 05 đồng chí.

 

Tập thể Cán bộ viên chức, công nhân viên phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản

 

 

4. Chức năng, Nghĩa vụ - quyền hạn

4.1. Chức năng

      Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý cơ sở vật chất Trường bao gồm: Đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng; trang thiết bị máy móc vật tư, quản lý ký túc xá, nhà khách, công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh.

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

4.2.1. Quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng.

a) Quản lý nguồn lực đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các công trình, hạng mục công trình xây dựng.

b) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sửa chữa thường xuyên, chống xuống cấp các hạng mục công trình xây dựng, vật kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật.

c) Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án đầu tư khác, triển khai dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 4.2.2. Quản lý trang thiết bị máy móc, vật tư

a) Quản lý năng lực trang thiết bị máy móc.

b) Tổng hợp nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị máy móc trong năm học, lập kế hoạch, thực hiện mua sắm và bàn giao cho các đơn vị sử dụng.

c) Chủ trì xây dựng quy trình sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng.

d) Kiểm tra, theo dõi và đánh giá hiện trạng hoạt động, hiệu quả sử dụng các trang thiết bị máy móc. Đề xuất điều chuyển và thanh lý các thiết bị máy móc sau các kỳ kiểm kê tài sản.

e) Lập kế hoạch và triển khai sửa chữa thường xuyên và định kỳ các trang thiết bị máy móc.

f) Quản lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy, mạng thông tin, camera.

g) Chủ trì xây dựng định mức tiêu hao vật tư phục vụ thí nghiệm và thực hành…

h) Thực hiện mua, nhập kho các vật tư theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo số lượng, chất lượng và chủng loại vật tư cho hoạt động đào tạo, sửa chữa thay thế thường xuyên và chống xuống cấp.   

4.2.3. Quản lý ký túc xá và nhà khách

a) Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị cơ sở vật chất, sử dụng điện nước và vệ sinh môi trường ký túc xá, nhà khách.

b) Bố trí sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá, nhà khách đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý và người ở.

c) Kết hợp với công an địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của người ở.

4.2.4. Các công việc và nhiệm vụ khác

a) Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ; tổ chức bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật.

b) Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thường xuyên hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và theo dõi sử dụng điện nước.

c) Quản lý các phòng máy vi tính, giảng đường, hội trường 101.

d) Quản lý, chăm sóc cây xanh, vườn hoa khuôn viên và thực hiện công tác dọn vệ sinh môi trường.

e) Lập báo cáo tháng, tổ chức bình xét, phân loại, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

5. Những thành tích đã đạt được

 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng năm: 2007-2008; 2009-2010; 2013-2014.

- Tập thể Lao động Xuất sắc năm: 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.

 

 

 

Ngày đăng: 23/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn