GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2011 với 06 thành viên: Trong đó: Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Tuân - Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thái Thanh và 04 thành viên khác;

   Năm 2014 ông Bùi Quang Quý được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng;

   Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Hiệu trưởng đã ký quyết định số 43 /QĐ-CDT điều động, luân chuyển ông Nguyễn Minh Quang (Trưởng khoa Quản lý đô thị) sang giữ chức Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (sau khi ông Nguyễn Văn Tuân chuyển công tác) và bắt đầu phụ trách chung tất cả các hoạt động của phòng từ ngày 01 tháng 02 năm 2016;

    Ngày 15 tháng 06 năm 2017, Hiệu trưởng đã ký quyết định điều động ông Đặng Hồng Hà sang giữ chức trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

    Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Hiệu trưởng đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Tuấn Anh sang giữ chức trưởng phòng Kiểm định chất lượng và Kết nối doanh nghiệp (trước là phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng).

 

2. Đội ngũ cán bộ phòng:

 

Bao gồm 06 cán bộ giáo viên, trong đó:

- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Tuấn Anh

- P. Trưởng phòng: Ths. Bùi Quang Quý và Ths. Phùng Thị Kim Dung

- Trình độ thạc sỹ: 05

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:
    
Phòng Kiểm định chất lượng và Kết nối doanh nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng và thực hiện công tác kết nối doanh nghiệp.

3.2. Nhiệm vụ:

    Phòng Kiểm định chất lượng và Kết nối doanh nghiệp ngoài các nhiệm vụ cụ thể theo quy định đối với từng lĩnh vực hoạt động: tuyển sinh, truyền thông quảng bá, kiểm định chất lượng và kết nối doanh nghiệp còn có nhiệm vụ chung là thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.2.1. Đối với công tác tuyển sinh

Chủ trì giúp hiệu trưởng tổ chức công tác tuyển sinh hàng năm của trường theo đúng quy chế hiện hành;

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và triển khai công tác tư vấn tuyển sinh;

Phối hợp với các đơn vị liên kết thực hiện công tác tuyển sinh;

Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển sinh và lên phương án tuyển sinh năm tiếp theo.

3.2.2. Đối với công tác kiểm định chất lượng

Xây dựng và theo dõi các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường;

Kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị;

Tổng hợp đánh giá về kết quả và chất lượng trong và sau quá trình đào tạo;

Tổ chức đánh giá tại trường, bao gồm tự đánh giá cấp trường và đánh giá chương trình đào tạo;

Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trường cao đẳng;

Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng.

 

3.2.3. Đối với công tác kết nối doanh nghiệp

Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, các chương trình hội thảo, tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV);

Phối hợp tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV và doanh nghiệp;

Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HSSV;

Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường;

Tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, sản xuất,… theo đặt hàng của doanh nghiệp;

Hợp tác doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và đào tạo lại cho lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu;

Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

 

3.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

4. Liên hệ công tác:

 

- Địa chỉ: Phòng 201 - Nhà A2 - Trường Cao đẳng xây dựng công trình Đô thị

Điện thoại: 0243.8770034 (gặp cô Phùng Thị Kim Dung) - 0243.2127713 (gặp cô Nguyễn Thị Hằng Nga)

- Email: tuyensinh.cuwc@gmail.com

 

 

Ngày đăng: 13/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn