THÔNG BÁO
Thông báo tập huấn tuyển sinh năm 2018 (26/04/2018) Chi tiết
Kế hoạch thanh tra hoạt động giảng dạy năm 2017-2018 (12/09/2017) Chi tiết
Kết quả bảo vệ đồ án ngành CNKT Kiến trúc năm học 2016-2017 (23/06/2017) Chi tiết
Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp CĐ CNKT Kiến trúc Khóa 11 (24/05/2017) Chi tiết
Danh sách học sinh TCCN K31, K32 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp (14/09/2016) Chi tiết
Danh sách sinh viên Cao đẳng Liên thông K9, K10 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp (14/09/2016) Chi tiết
Danh sách sinh viên Cao đẳng K9 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp (22/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn