THÔNG BÁO
Lịch coi thi tuần 18 (30/11/2018) Chi tiết
LICH COI THI TUAN 5 - NAM HOC 2018-2019 (31/08/2018) Chi tiết
TUYỂN DỤNG (20/08/2018) Chi tiết
LỊCH COI THI TUẦN 45 (15/06/2018) Chi tiết
LỊCH COI THI TUẦN 44 (08/06/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 40 (11/05/2018) Chi tiết
Thông báo số 13/TB-QLDT về việc đăng ký học lại các học phần môn học không đạt cho sinh viên hệ cao đẳng, học sinh hệ trung cấp (08/05/2018) Chi tiết
Thông báo số 12/CDT-QLDT về việc kiểm tra thông tin và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên CD K9,10,11 và học sinh TH K32,33 (08/05/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 36 (12/04/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 35 (06/04/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 34 (30/03/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 32 (16/03/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 31 (09/03/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 22 (05/01/2018) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 21 (30/12/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 20 (22/12/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 19 (15/12/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 18 (15/12/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 17 (30/11/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 14 (10/11/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 11 (20/10/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 10 (13/10/2017) Chi tiết
Lịch coi thi tuần 8 (29/09/2017) Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực tập kỹ thuật viên Trung học Cấp thoát nước K33 (09/06/2017) Chi tiết
Đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng chính qui, trung cấp chuyên nghiệp (03/10/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn