LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A2 - Khu hành chính, Trường CĐXDCTĐT (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội). 
- Điện thoại: (04) 3878.3012 
- Email: khoakythuatdothi2015@gmail.com

Ngày đăng: 03/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn