BỘ MÔN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

    Bộ môn Hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Khoa Kỹ thuật đô thị được thành lập ngày 14/8/2012, theo Quyết định số: 315/QĐ-CDT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, bộ môn có nhiệm vụ đào tạo Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Hạ tầng kỹ thuật

 

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Hạ tầng kỹ thuật:

 

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

 

- ThS. Hoàng Công Danh: Giải nhì, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường – Năm 2014.

 

4. Liên hệ công tác:

 

- Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A2 - Khu hành chính, Trường CĐXDCTĐT (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội). 
- Điện thoại: (04) 3878.3012 

 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn