BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

       Bộ môn Cấp thoát nước được thành lập tháng 12 năm 2001 ngay sau khi có quyết định thành lập Khoa Kỹ Thuật Đô thị. Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước, kỹ thuật môi trường; Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành cấp thoát nước.

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Cấp thoát nước

 

 

2. Giảng viên, giáo viên bộ môn Cấp thoát nước:

 

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

 

- Cô Bùi Thị Vân đạt Giải ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 1997;

- Cô Vũ Thị Hoài Ân đạt Giải nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 2002;

- Cô Khương Thị Hải Yến (khi còn là giáo viên bộ môn cấp thoát nước) đạt Giải nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm 2005, Giải ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc Gia.

 

4. Liên hệ công tác:

 

 

- Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A2 - Khu hành chính, Trường CĐXDCTĐT (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội).

- Điện thoại: (04) 3878.3012

- Email: bomonctn2007@gmail.com.

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn