THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 Chi tiết
Thông báo về việc triển khai App Mobile “Thông tin tuyên giáo”. Chi tiết
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc Các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ngày 15/9/2021. Chi tiết
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021. Chi tiết
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết
Tài liệu tyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946-19/10/2021). Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn