LIÊN HỆ

- Trụ sở Trung tâm: Phòng 206, tầng 2 nhà A12, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

- Điện thoại: (024) 38782327;

- Fax: (024) 38271305;

- Email: trungtamtvxdxkld@gmail.com

- FB: https://www.facebook.com/trungtamtvxdxkld

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn