GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

    Khoa Điện - Điện tử tiền thân từ khoa Kỹ thuật Công nghệ được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 369/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập khoa Kỹ thuật công nghệ thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị và được đổi tên thành khoa Điện - Điện tử theo Quyết định số 476/QĐ-CDT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

    Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2010: Khoa quản lý 02 bộ môn: Bộ môn Tin học và Bộ môn Điện do Đồng chí Bùi Hồng Huế làm trưởng khoa.

   Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017: Khoa quản lý 03 bộ môn: Bộ môn Điện cơ bản; Bộ môn Điện công trình; Bộ môn Điện tử - Tự động hóa do Đồng chí Nguyễn Quốc Tâm làm Phó trưởng khoa.

    Hiện nay: Theo Quyết định số 476/QĐ-CDT ngày 03 tháng 10 năm 2017 khoa Điện - Điện tử được thành lập và quản lý 02 bộ môn: Bộ môn điện Dân dụng và Công nghiệp; Bộ Môn Điện tử - Tự động hóa do Đồng chí Nguyễn Quốc Tâm làm trưởng khoa (Theo Quyết định số 105/QĐ-CDT ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc bổ nhiệm cán bộ)

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

3. Lãnh đạo khoa: