Lịch sử và truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị được khởi nguồn và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường.

          Trong 46 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Nhà trường luôn là một tổ chức chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Bí thư Đoàn trường

 

 

Phó Bí thư Đoàn trường

 

 

 

 

          Phát huy truyền thống của Nhà trường, Đoàn trường đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức trong hệ thống giáo dục của Nhà trường. Các hoạt động, phong trào của Đoàn trường không chỉ mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung, hình thức mà còn chú ý đến chiều sâu và chất lượng thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên.

          Đến năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đã trải qua XVIII kỳ Đại hội. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 được tổ chức vào ngày 28/5/2022 đã bầu ra BCH Đoàn trường gồm 15 đồng chí là các CBGV, sinh viên ưu tú – đại diện cho sức trẻ toàn trường trong công cuộc phát triển tổ chức Đoàn trong tình hình mới.

          Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm các đồng chí sau:

         

Dưới đây là hình ảnh của BCH Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị qua hai kỳ Đại hội gần đây:

 

 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 26/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn