CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp nhận và triển khai, thực hiện có hiệu quả dự án với đối  tác Hiệp hội hỗ trợ nghề nghiệp ngành Xây dựng của bang Sachsen,CHLB Đức (Berufsförderungswerk Bau Sachsen – viết tắt là BFW Bau Sachsen);

2. Tư vấn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường, trang thiết bị kỹ thuật;

3. Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo, hệ thống xưởng thực hành, hệ thống đánh giá kỹ năng đạt tiêu chuẩn quốc tế;

4. Đào tạo thực nghiệm, đào tạo lại, đánh giá và cấp bằng, chứng chỉ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế cho đội ngũ công nhân kỹ thuật trình độ cao của ngành Xây dựng theo quy định hiện hành;

5. Bồi dưỡng tiếng Đức cho người lao động để xuất khẩu lao động trong lĩnh vực xây dựng tại CHLB Đức;

6. Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, cán bộ kỹ thuật, công nhân ngành Xây dựng;

7. Thực hiện các nhiệm vụ thí nghiệm kiểm tra, phân tích các mẫu thí nghiệm trong công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ tư vấn khác.

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn