NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI “THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG”- MÃ SỐ: 2014.GT-15

 

 

Sáng ngày 12/10/2015, Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tổ chức nghiệm thu Giáo trình: “Thí nghiệm Vật liệu xây dựng – Mã số 2014.GT-15” do ThS. Nguyễn Duy Luyến; K.S. Phạm Anh Tài làm chủ nhiệm.

 

Dự buổi nghiệm thu Đề tài có các đồng chí trong Hội đồng Khoa học Nhà trường; các giáo viên, giảng viên trong Khoa quan tâm đến Đề tài.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài "Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng”

 

Giáo trình “Thí nghiệm vật liệu xây dựng” gồm 5 bài được biên soạn cho từng loại vật liệu. Giáo trình được biên soạn theo hướng thực hành với nhiều hình vẽ, hình ảnh minh họa.


Tại buổi nghiệm thu, Thạc sĩ Nguyễn Duy Luyến thay mặt nhóm chủ nhiệm đề tài đã trình bày khái quát mục tiêu, nội dung của giáo trình và những chỉnh sửa sau buổi Nghiệm thu cấp Khoa. Theo đánh giá chung của Hội đồng nghiệm thu thì giáo trình có tính ứng dụng vào thực tế giảng dạy; ban chủ nhiệm đã có cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện Đề tài. Tuy nhiên, Giáo trình vẫn cần được chỉnh sửa về hình vẽ, chú thích và câu từ.

 
Giáo trình được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Khá.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 25/04/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn