NGHIỆM THU DỰ ÁN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2013 "ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔ THỊ, KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐÁP ỨNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020"

 

 

Ngày 8/9/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020 do ThS. Trịnh Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị làm chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh Hội đồng Nghiệm thu

 

Thay mặt cho nhóm thực hiện, ThS. Đào Việt Hà, Giám Đốc Trung tâm Đào tạo nghề xây dựng Việt – Đức đã báo cáo trước Hội đồng kết quả của Dự án. Theo báo cáo, để thích ứng với tốc độ đô thị hóa, nhu cầu nhân lực nói chung và nhân lực các chuyên ngành liên quan đến phát triển đô thị đòi hỏi số lượng và chất lượng cao. Hiện nay, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị (KTĐĐT) và kỹ thuật hạ tầng đô thị (KTHTĐT) đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020 chưa thể đánh giá chính xác và kết luận chính thức… Do đó, việc Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực KTĐĐT, KTHTĐT là một bước rất cần thiết cho công tác hoạch định chính sách và là cơ sở quan trọng thực hiện các dự án nghiên cứu có liên quan đảm bảo đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020. 

Dự án có tổng dài 70 trang và 3 chương chính, mục tiêu chính của Dự án là làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo hai chuyên ngành KTĐĐT và KTHTĐT; làm căn cứ để các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học đối với hai chuyên ngành; làm cơ sở để xây dựng chiến lược, quy mô đào tạo của các đơn vị và Bộ Xây dựng, đồng thời, giúp các Bộ ngành liên quan có các chính sách phù hợp cho hai chuyên ngành. Nội dung thực hiện của dự án là tiến hành khảo sát thực trạng, đánh giá kết quả điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao nội dung, tính thực tiễn của dự án, sự công phu, cùng với cách trình bày tương đối khoa học của nhóm thực hiện. Tuy nhiên, việc mắc phải các lỗi nhỏ là không tránh khỏi, do đó, nhóm thực hiện cần chỉnh sửa lại một số lỗi chính tả, thống nhất lại các mốc thời gian và trình bày lại các bảng biểu để người đọc dễ nhìn và dễ hiểu. 

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & MT, so với các dự án trước đây, dự án này là một trong số ít những dự án có tính logic cao, nội dung thực hiện phong phú. Ngoài những ý kiến đóng góp của Hội đồng, nhóm thực hiện cần nêu rõ hơn về 2 chuyên ngành KTĐĐT và KTHTĐT cùng với sự khác biệt của chúng, để người đọc hiểu và phân biệt được, đồng thời yêu cầu nhóm thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện trước tháng 10/ 2014.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và xếp loại Khá./.

 

Ngày đăng: 25/04/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn