NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THỰC HÀNH TRUYỀN THÔNG MẠNG PLC (MASTER)" VÀ "GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH BIẾN TẦN OMRON – 3G3JX"

 

 

Ngày 05/6/2014, Hội đồng Khoa học Trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị tiến hành nghiệm thu 02 Đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 – 2013 và 2013 - 2014 gồm:

1. Đề tài mã số 2012.NCKH – 10: “Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)  do Th.S Bùi Xuân Hòa giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ làm chủ nhiệm;

2. Đề tài mã số 2014.GT-35: “Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX” do CN. Lê Nho Khanh giảng viên Trung tâm Đào tạo ngành nước và môi trường làm chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học Trường đã đánh giá cao sự nhiệt tình, tích cực của các Ban chủ nhiệm trong việc tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên ban chủ nhiệm đã nhận được những đánh giá, góp ý xác đáng cho nội dung đề tài, tính ứng dụng và hướng phát triển của đề tài. 
Sản phẩm của hai đề tài được đánh giá là có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng công nghệ của Trường. Đề tài “Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)” và đề tài “Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX” được Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá đạt loại Xuất sắc.


     Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 25/04/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn