NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG "BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH" MÃ SỐ NCKH.2013-01 NĂM 2013

 

 

Ngày 24/12/2013, Hội đồng Khoa học Trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 – 2013 cho đề tài mã số NCKH.2013-01 “Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh” của Ban chủ nhiệm đề tài gồm các giáo viên tổ ngoại ngữ - Khoa Cơ bản do Th.S Vũ Thị Nga làm chủ nhiệm.

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh được biên soạn nhằm phục vụ cho hai kỳ thi hết học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 cho sinh viên hệ Cao đẳng của Trường. Ngân hàng gồm 600 câu hỏi trắc nghiệm với các dạng bài tập đa dạng, phong phú nhằm kiểm tra kỹ năng đọc và viết của sinh viên. Các câu hỏi bám sát chương trình, giáo trình đang được sử dụng để giảng dạy và học tập môn tiếng Anh. Từng thành viên ban chủ nhiệm được phân công biên soạn và phản biện chéo các dạng câu hỏi nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học Trường đã đánh giá cao sự nhiệt tình, tích cực và thống nhất của Ban chủ nhiệm trong việc xây dựng cấu trúc đề thi, chọn lọc các dạng bài phù hợp, phân công biên soạn và phản biện hợp lý. Các thành viên ban chủ nhiệm đã nhận được những đánh giá, góp ý xác đáng cho nội dung đề tài, tính ứng dụng và hướng phát triển của đề tài. Đề tài “Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh” được Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá đạt loại Khá.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 25/04/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn