NGHIỆM THU "GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG" CẤP TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2013

 

 

Ngày 26/9/2013, Hội đồng Khoa học Trường CĐ Xây dựng Công trình Đô thị đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 – 2013 cho đề tài mã số 2012.GT-01 “Biên soạn giáo trình vật lý đại cương” của Ban chủ nhiệm đề tài gồm Cử nhân  Nguyễn Hồng Hà (Chủ nhiệm đề tài), Cử nhân Nguyễn Văn Long và Cử nhân Nguyễn Thị Loan , Khoa Cơ bản.
Giáo trình đã được thẩm định tại buổi nghiệm thu cấp Khoa và được các giáo viên có kinh nghiệm trong Trường đóng góp nhiều ý kiến về việc bổ sung ví dụ minh hoạ, câu hỏi và bài tập để sinh viên có thể củng cố kiến thức lý thuyết và tự đánh giá. Sau khi chỉnh sửa,  bổ sung và hoàn thiện “Giáo trình vật lý đại cương” đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường  nhận xét, đánh giá và nghiệm thu đạt loại Khá.
“Giáo trình vật lý đại cương” được biên soạn theo hướng công nghệ phù hợp với trình độ và đối tượng giảng dạy của nhà trường. Sau mỗi phần lý thuyết đều có các bài tập mẫu, bài tập ứng dụng và tự giải. Đề tài giúp giáo viên và học sinhcó tài liệu giảng dạy và học tập thống nhất, phù hợp với các ngành nghề đào tạo trong trường
Hội đồng khoa học Trường đã đánh giá cao sự nhiệt tình, tích cực của Ban chủ nhiệm trong việc không ngừng hoàn thiện sản phẩm khoa học của mình, góp phần vào phong trào nghiên cứu khoa học của Trường. Sau khi nghiệm thu, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục chỉnh sửa một số hình vẽ, cách trình bày, bổ sung thêm các ví dụ làm rõ các khái niệm nhằm tạo ra sản phẩm khoa học chất lượng.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 25/04/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn